Domsdatabase

Domsdatabasen indeholder it-kontraktretlige domme, primært fra Danmark og Norge. Det er centralt for retsområdets udvikling, at de relevante domme er tilgængelige. Domme og henvisninger til domme, som bør medtages i databasen modtages med tak og kan sendes til henrik.udsen@jur.ku.dk. 

Tak til Karnov Group for at tillade tilgængeliggørelse af udvalgte domme fra Ugeskrift for Retsvæsen, til LovData for at tillade tilgængeliggørelse af udvalgte domme LovDatas database over norske domme og til Strange Beck, Ole Bruun-Nielsen og Hanne Bender for at tillade tilgængeliggørelse af domme fra Edb-retlige domssamling bind 1-3.

Det fremgår af forsiderne til de enkelte domme, hvor de er gengivet fra, og eventuelle vilkår for udnyttelse af dommene. Er intet andet anført kan de enkelte domme anvendes uden begrænsninger. 

chevron-down