It-kontraktret 2. udgave

It-kontraktret af Henrik Udsen behandler en række centrale it-kontrakter: Udviklingsaftalen, driftsaftalen, vedligeholdelsesaftalen og softwarelicensaftalen. Bogen gennemgår de væsentligste reguleringstemaer for hver af disse aftaletyper og har sit hovedfokus på den baggrundsretlige regulering. Undervejs inddrages relevante bestemmelser fra de gældende standardkontrakter.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med it-kontrakter og særligt dem, der har brug for at kende den baggrundsretlige regulering i forbindelse med forhandling, tvistløsning mv.

I forbindelse med udgivelsen af 2. udgaven er der på it-kontraktret.dk offentliggjort en domsdatabase, der samler trykte og utrykte it-kontraktretlige domme, særligt fra Danmark og Norge. Dommene i domsdatabasen er stort set alle omtalt i bogen. På de enkelte domsforsider er angivet sidehenvisninger til omtale i bogen. 

Bogen er udgivet på Ex Tuto Publishing og kan bl.a. bestilles fra forlagets hjemmeside

Bogen er endnu ikke udgivet i digitalt format, men dette forventes at ske i løbet af de næste måneder.

Bogens indholdsfortegnelse og kapitel 1 (Introduktion til it-kontraktret) kan downloades her.

 

chevron-down