Privatlivspolitik for It-kontraktret.dk

Hvilke personoplysninger behandles på siden?

It-kontraktret.dk indsamlinger ikke oplysninger om sidens brugere.

Personoplysninger kan fremgå af det materiale, der ligger på siden, herunder domme, studenterafhandlinger og arrangementsoplysninger.

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Formålet med behandlingen af personoplysninger er tilgængeliggørelse af de dokumenter, som ligger på siden og eventuelt oplysninger om, hvem der er forfatter til en publikation.

Behandlingsgrundlag

Personoplysninger behandles på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, hvorefter der kan ske behandling, når dette er nødvendigt for at kunne forfølge en legitim interesse, og den registreredes interesser ikke går forud herfor eller på grundlag af den registreredes samtykke (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a).

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Personoplysninger opbevares indtil formålet med behandlingen ikke længere er til stede. I praksis betyder det, at oplysninger indeholdt i de dokumenter, der gøres tilgængelig fra hjemmesiden, opbevares, så længe dokumentet er tilgængeligt på hjemmesiden.  

Rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som siden behandler om dig. Du kan anmode om indsigt i de personoplysninger, som siden har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, siden behandler om dig. Der gælder visse undtagelser til disse rettigheder.

Du har ret til at anmode om at dine personlige oplysninger ikke behandles i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse). Der gælder visse undtagelser til denne rettighed.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Domsdatabase

Datatilsynet har med hjemmel i databeskyttelseslovens § 26, stk. 1, nr. 3, givet tilladelse til sidens domsdatabase (førelse af et retsinformationssystem). 

Cookies

Siden anvender ikke cookies.

Kontakt

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, eller har du i øvrigt spørgsmål til sidens brug af dine personoplysninger, kan du kontakte sidens administrator professor Henrik Udsen.

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

chevron-down